Simental


Dünyanın önemli sığır türlerinden bir tanesidir. Dünyada birçok ülkeye yayılım göstermiştir. Gerek et verimi gerekse süt verimi açısından önde gelen ırklardan bir tanesidir. Simental ırkına ayrıca “Sarı alaca” ismi de verilmektedir.

Simental ineklerin anavatanı İsviçre’dir. İsviçre ülkesinden dünyanın birçok ülkesine yayılmış bir sığır ırkıdır.

Simental ineklerin özellikleri nelerdir?

Simental inekler dünya üzerinde hem sütü hem de eti için beslenen bir inek türüdür. Bu nedenden dolayı Simental ineklere “kombine ırk” denilmektedir.

Simental ineklerin renkleri genel itibari ile iki renkte olup, ya beyaz ile sarı veya beyaz ile kırmızı renktedir. Yani kırmızının tonları ile beyaz renkli bir inektir. İki renkten oluşmasına karşın özellikle baş kısımları beyaz renklidir.  Özellikle alın ve kirpikleri tamamen beyazdır.

Simental inekler boynuzlu inek türlerindendir. Gerek dişilerinde gerekse erkeklerinde boynuz bulunmaktadır.

Simental Erkek (Simental Boğa)

Simental sığırlarda erkekleri ile dişileri arasında büyüklük yönünden oldukça belirgin fark bulunmaktadır. Örneğin erkeklerin ağırlığı ortalama olarak 1200-1300 kilogram arasında bir ağırlığa sahip iken dişilerde bu ağırlık ortalama 750 kilogram civarındadır.  

Simental inekler süt veriminin yanında et verimi de iyi olan türlerden bir tanesi olduğundan bahsetmiştik. Bu tür ineklerin canlı ağırlıklarının &49;60’ı oranında et verimi bulunmaktadır. Et kalitesi yüksektir. Ayrıca lezzetli bir eti vardır.  Özellikle Afrika ve Avrupa ülkeleri Simental inekleri süt veriminden ziyade et verimi nedeniyle tercih etmekte ve yetiştirmektedir. Bu kıtalarda bulunan ülkelerde eti için beslenen bir sığır türüdür.

Simental inekler süt verimi açısından da iyi olan bir ırk olduğundan yıllık süt verimi yaklaşık olarak 6000 litre civarındadır

Simental ineklerin sütleri yağ oranı bakımından yağlı sütler arasındadır. Yaklaşık olarak &49;4 civarında bir yağ oranına sahiptir. Simental ineklerinin sütleri protein oranı açısından ise &49;3,5’lik bir değere sahiptir. Simental ineklerin süt kalitesi süt verimi yönünden dünyanın en verimli ineği olarak kabul edilen holstein ineklerine göre daha yüksek bir değere sahip bulunmaktadır.