Limuzin


Limuzin İnek yetiştiriciliği, son zamanlarda ithal inek getirilerek yaygınlaşmaya başlamıştır. Limuzin inek yetiştiriciliği esasında etçi sığır ırkları özelliğinden dolayı daha ziyade besiye alınacak dana elde etmek için yapılmaktadır

Etçi sığır ırkları sınıfından olan limuzin sığır ırkı, ülkemizin et ihtiyacını karşılamak için limuzin inek yetiştiriciliği devlet tarafından desteklenmektedir.

Besi ırkları sınıfında olan limuzin sığır ırklarının ülkemizde yaygınlaşması için, limuzin ithal inek getirilmesine başlanmıştır.

Limuzin sığır ırkı, ülkemizde yaygınlaşması için damızlık etçi sığır yetiştiriciliği adı altında desteklenmektedir. Bu nedenle limuzin sığır ırkı nasıl bir ırktır, özellikleri nelerdir?

Limuzin Sığır Irkı:

Limuzin sığır ırkı, anavatanı Fransa’dır. Fransa’da ilk yetiştirilme yeri Limuzin bölgesi olmasından dolayı bu ismi alan limuzin sığır ırkı ilk önce süt ırkı bir hayvan olarak görülmüştür. Ancak daha sonraları et yönü ağır bastığından etçi sığır yetiştiriciliğinde kullanılmıştır.

Limuzin sığır ırkı dünyada etçi damızlık sığır yetiştiriciliğinde ön saflarda bulunan bir sığır ırkıdır

Limuzin sığır ırkı hayvanların renkleri açık kızıl renklidir. Dişi hayvanlar erkeklere göre biraz açık renkli görünümlüdür. Limuzin sığır ırkı hayvanların burun ve göz kenarları açık renkli olup, boynuzsuz sığır ırkı olmasına rağmen boynuzlu olanlarda mevcuttur.

Limuzin Sığır Irkının Özellikleri:

 

Sakin bir görünüme sahip olan limuzin sığırlar, tam bir sürü ve mera hayvanı olma özelliğini göstermektedir.
İlk doğan buzağı vücut yapısı narin görünümlü olduğundan, limuzin ineklerin doğumu kolaydır. Bu özelliğinden dolayı birçok sığır ırkı ile melezleme çalışması yapılmıştır.

Limuzin sığır ırkı hayvanların et tutma özelliği olağanüstü olması, etinin yağsız ve ince lifli olmasından dolayı et kalitesi yüksektir.

Kas yapısı mükemmel olmasına karşın kemik yapısı ince ve narindir. Bu durum etteki randımanın yüksek olmasını sağlar. Besi ırkları için önemlidir.
Limuzin sığır ırkı hayvanlarda döl verimi yüksektir. Dış koşullara dayanıklı bir hayvan olup adaptasyon sorunu yaşamazlar.

Limuzin Sığır Irkının Verim Özellikleri:

Limuzin sığır ırkı hayvanlarda ergin dişi hayvanlarda canlı ağırlık 600-700 kg. erkeklerde ise 900-1000 kg. ortalamasında olmaktadır. Bazı erkek limuzinler ekstrede olsa 1300 kg canlı ağırlığa ulaşabilirler.

Besiye alınan limuzin ırkı sığırlarda yemden yararlanma oranı yüksektir. Canlı ağırlık artışları ortalama 1000-1300 gün/gr olabilir. Etteki randımanı &49;65 civarındadır.

Buzağılarda doğum ağırlığı dişilerde 35 kg. erkeklerde 40 kg. ortalamasındadır. Erkek danalar bir yaşına geldiği zaman 530 kg canlı ağırlık ortalamasını yakalamaktadırlar. Bu özellikler besi ırkları içinde olması gereken özelliklerdir.

Limuzin ineklerin günlük süt verimleri 10 litre civarındadır.

Limuzin sığır ırkı hayvanlar yukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı daha ziyade etçi sığır özelliğinden yararlanılır. Dünyada damızlık etçi sığır yetiştiriciliğinde kullanılan sığır ırklarındandır.

Limuzin inek yetiştiriciliği, etçi sığır yetiştirmek için çok büyük bir önemi olduğu, limuzin sığırı özelliklerinden anlaşılmaktadır.