Şarole - Charolais


Şarole ırkı sığırın anavatanı Fransa’dır. Dünyada eti için yetiştirilen besi sığırı olarak bilinmektedir. Şorole ırkı sığırlar dünyada Charolais sığırı olarak bilinmektedir.

Şarole ırkı sığırların Fransa’nın Charolais bölgesinde yetişmeleri bu isimle anılmasına sebep olmuştur.

Ülkemizde de charolais sığırı olarak adlandıranlar olduğu gibi genelde okunuşu gibi şarole ırkı sığır diye bilinmektedir.

Şarole ırkı sığırlarda süt verimi oldukça düşüktür. Etçi bir ırk olan şarole sığır ırkı ülkemizde damızlık olarak pek yetiştirilmemektedir.

Suni tohumlamanın yaygınlaşmasından sonra ülkemizde dışarıdan ithal dondurulmuş şarole ırkı sperma bulundurulmaya başlanmıştır. Azınlıkta olsa bazı yetiştiriciler ellerindeki ineklere şarole boğa tohumu yaptırdıkları bilinmektedir.

Ülkemizde şarole inek sayısı yok denecek kadar azdır. Bazı meraklı yetiştiriciler azda olsa şarole inek yetiştirdikleri bilinmektedir. Ancak azınlıktadır.

Şarole Irkının Dış Görünüm ve Diğer Özellikleri:

 1- Şarole sığır ırkının bütün vücudu kirli beyaz veya koyu krem renklidir.

2- Şarole ırkında hem boynuzlu hem de boynuzsuz olanlar mevcuttur.

3- Şarole sığır her türlü hava şartlarına uygunluğu ile tanınmaktadır.

4- Şarole boğalarda hızlı kilo alma özelliğine sahip bir vücut yapısına sahip olduğu gözlenir. Şarole boğaların kas yapıları gelişmiştir.

5- Besi sığırı olarak etindeki yağ oranı düşüktür. Buda ette aranan bir özelliktir.

6- Şarole boğanın et kalitesi yüksektir.

7- Şarole inek uzun ömürlüdür. İyi bakım ve besleme ile hayatları boyunca 10 – 12 yavru alınabilir.

Ergin şarole inek canlı ağırlık olarak ortalama 800 kg. olduğu bilinmektedir bazen ekstrem olsada 1000 kg geçenlerde olmuştur.

Erkeklerde ise 1.000 ila 1.100 kg ortalamasındadır. Yine şarole inekte olduğu gibi şarole boğa ekstremde olsa 1400 kg canlı ağırlığa ulaşabilmektedir.

Şarole Irkı Sığırlarda Verim:

Şarole ırkı verim olarak etçi olduğundan daha ziyade besi sığırı olarak düşünülmektedir. Şarole sığırlarında şarole boğa günlük 1.100 Gr. İla 1.300 Gr arasında canlı ağırlık artışı sağlamaktadır.

Şarole inek pek sağılmaz. Süt verimi yok denecek kadar azdır. Döl verimi diğer sığır ırklarına göre düşüktür. Etteki Randımanı &49; 70 tir. Bu özelliği besi sığırı için elverişli bir durumdur.

Dünyanın birçok ülkesinde döl veriminin düşük olması ve şarole ineklerinin süt veriminin fazla olmamasından yetiştirilmesi sınırlıdır.

Şarole ırkı sığırlar daha ziyade besi sığırı olarak yetiştirilecek bir sığır ırkıdır.