Haberler


 

BİRİNCİ SÜT VE ET ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Büyükbaş Besiciliği Modernizasyon Projesi
Makine Ekipman Alımı İşleri İhalesi

 16 Eylül 2020 - Saat 10:00’da aşağıda belirtilen Makina Ekipman alımlarının ihalesi yapılacaktır.

 İhale konusu Makine Ekipman Alım Detayı:

  • Yem Deposu ve Sabit Yem Karma Ünitesi (1 Adet)

 

Yüklenici Firma ihale dosyasına eklenecek evrak ve belgeler:

  • Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya Sanayi / Ticaret Odasından alınmış Faaliyet Belgesi
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi / Ticaret Sicil Gazetesi
  • Teklifi imzalayan kişinin İmza Sirküleri
  • Vergi Levhası
  • Ana bayi ise Ana Bayilik Sözleşmesi, Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge (Kapasite/Ekspertiz Raporu), Üretici veya ana bayi değil ise Banka Referans Mektubu (ihale işin tutarının en az %20’ si)

 

Önemli Notlar: 

  • Teklif Mektupları Firmanın başlıklı kâğıdına ve Yatırımcıya hitaben düzenlenmeli ve teklif mektuplarında; mutlaka tarih, şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği, tekliflerin geçerlilik süreleri, teklif fiyatı açık olarak belirtilmeli (Birim fiyat, toplam fiyat, KDV, diğer vergiler dahil / hariç, vb.) ve yüklenici kaşesi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.
  • İhaleyi kazanan yükleniciden sipariş mektubu gönderme ve sözleşmeye davet öncesinde Banka Teminat Mektubu (satınalma bedelinin en az %3’ ü) istenecektir.

 

İHALE DOSYASI İÇİN tıklayınız